Autocamp u Viaduktu

+420 775 404 563
magdalena.podesva@seznam.cz

facebook u viaduktu

Autokemp v srdci Beskyd!

Stan od 40 Kč / den

Cyklotrasy

 

Dolní Lomná - autocamp    -->    Kozubová    10 km   

Z autocampu vyjedete směrem do Lomné a po 4 km na Matiščinej louce odbočíte doprava směrem na Polanu. Zde již začíná asi 3km stoupání po asfaltové silnici na osadu Glovčín. Při přechodu na kamenitou lesní cestu odbočíte doprava podle ukazatele na Kozubovou. Tato široká lesní cesta stoupá asi 4km až k samotné chatě na Kozubové. Náročná trasa s převýšením 500 m.

a

 

Dolní Lomná - autocamp    -->    Horní Lomná    10 km   

Nenáročná trasa. Pojedete silnicí od autocampu až do Horní Lomné. Během jízdy se můžete kochat pohledy na průzračnou říčku Lomnou, majestátně stojící horský masív se svými dřevinami, rostlinstvem a zvěří, pozorovat horské osady ukryté vysoko v lesích, budete míjet dávný vchod do pralesu Mionší. Během cesty můžete navšívit dřevěné městečko v centru Dolní Lomné a v Horní Lomné nezapomeňte navšívit kostel z konce 19 století s přírodní křížovou cestou. Rovněž na vás čeká mnoho restaurací, kde můžete chvíli spočinout a zahnat hlad a žízeň.

 

Dolní Lomná - autocamp    -->    Kamenité, Slavíč    9 km   

Z autocampu vyjedete směrem do Lomné a po 4 km na Matiščinej louce odbočíte doprava směrem na Polanu. Zde již začíná asi 3km stoupání po asfaltové silnici na osadu Glovčín. Při přechodu na kamenitou lesní cestu pojedete rovně (doprava je to na Kozubovou) podle ukazatele na Kamenité. Tato široká lesní cesta lehce stoupá asi 4km až k hřebeni nad Kamenitém. Chata na Kamenitém je těsně pod hřebnem vlevo a dovedou Vás tam smrové šipky. Z Kamenitého potom můžete jet po žluté a zelené značce na Slavíč, kde už trasa vede po hřebeni.

 

Dolní Lomná - autocamp    -->    Novina, D. Lomná - pekárna    5 km   

Krátká, ne moc náročná trasa
Za viaduktem odbočíte doprava po lesní cestě a na první odbočce po 1km, pokračujete pořád rovně. Po asi 2 km, na křižovatce lesních cest, se vydáte doleva nahoru. Tato silnice vás přivede až do osady Noviny, kterou celou projdete. Během této cesty se před vámi otevře překrasný pohled na údolí Jablunkova, polské vesničky, lyžařský areál Severka. Na konci Noviny se vydáte asfaltovou cestou doprava, která vás přivede až k pekárně v centru Lomné. Odsud již můžete po asfaltové silnici dojed zpátky k autocampu.

 

Dolní Lomná - autocamp    -->    Severka, Dolní Lomná - Pekárna    7 km   

Krátká, ale náročnější trasa
Projdete lávku pod viaduktem a dáte se doleva na asfaltovou silnici vedoucí k železničnímu přejezdu. Za přejezdem se vydáte doprava a potom jž neustále pojedete po příjemné lesní štěrkové cestě. Cesta začne stoupat a asi po 3km se napojí na vrstevnicovou cestou vedoucí z Mostů, takže se vydáte napravo. Po asi 2km, za mírného klesání, dorazíte ke spodní části sjezovky Severka. Tam se vydáte po asfaltové cestě, kolem potůčku, dolů. Tato silnice vás po 3 km dovede do centra Lomné, odkud se potom vydáte zpátky do autocampu.

 

Skalka    -->    Kozubová    28 km

Toto je jedna z nejkrásnějších hřebenovek v Beskydech. Můžete se na ní vydat buď ze Skalky nebo Kozubové, nebo z kteréhokoliv dalšího místa na hřebeni. Tato trasa je vhodná v létě pro pěší, trochu obtížněji je sjízdná na horském kole, ale určitě je velmi vyhledávaná v zimě běžkaři. Tento okruh vede kolem celého údolí Lomné, během jehož absolvování můžete vidět do Polska, na Slovensku můžete spatřit Fatru i Tatry, na druhé straně Lysou Horu a pod Vámi Lomnou, Jablunkov či Třinec. Cestou narazíte až na 6 horských chat, Skalku, Severku, Tetřev, Slavíč, Kamenité a Kozubovou, takže hladem a žízní nezemřete. Kromě toho za Velkým Polomem projdete kolem Muřinkového vrchu, kde je postavená malá kaplička. Tato sloužila poutníkům ze Slovenska, procházejícím na každoroční poutě do Salajky, právě touto cestou. Část trasy vede po česko-slovenské hranici, hranici která sice tady vznikla nedávno, ale ne nově, protože už kdysi pásmo Polomů rozdělovalo Uhry a Rakousko. Pokud se již dostanete na hřeben, tak tato trať není náročná co se týče množství stoupání, protože se jde mírně zvlněným terénem. Výhodou je, že se kdykoliv můžete pustit do údolí nebo začít pochod z kteréhokoliv místa na hřebeni.
V zimě je tato trasa velmi oblíbeným místem běžkařů a tak se Vám málokdy stane, aby stopy nebyly projeté a jelikož její poloha je v průměru kolem 1000 m nad mořem, sníh tady leží velmi dlouho.

Počasí